ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ. Μεταπτυχιακά προγράμματα για νομικούς

Μεταπτυχιακά Προγράμματα πλήρους (full time) και μερικής φοίτησης (part time) για Νομικούς στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος.

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (το πρώτο ελληνικό δημόσιο αγγλόφωνο πανεπιστήμιο της χώρας) σας ενημερώνει ότι δέχεται αιτήσεις για τα τρία μεταπτυχιακά προγράμματα του κλάδου της νομικής, τα οποία προσφέρονται σε μορφή πλήρους (full time) και μερικής φοίτησης (part time):

LL.M. in Transnational & European Commercial Law Mediation, Arbitration & Energy Law
Διεθνικό και Ευρωπαϊκό Εμπορικό Δίκαιο και Εναλλακτικοί Τρόποι Επίλυσης των διαφορών (Διαιτησία και Διαμεσολάβηση), Ενεργειακό Δίκαιο.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους Νομικών, Πολιτικών και Οικονομικών Τμημάτων και Σχολών.

MSc in Energy Law, Business, Regulation and Policy
Δίκαιο της Ενέργειας, Eπιχειρήσεις, Ρυθμιστική και Ενεργειακή Πολιτική.
Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους Τμημάτων A.E.I. της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και σε πτυχιούχους Τμημάτων των Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

MA in Art, Law & Economy
Τέχνη, Δίκαιο και Οικονομία.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους Νομικών, Πολιτικών και Οικονομικών Τμημάτων και Σχολών, Ιστορίας  της Τέχνης, Φιλοσοφικών Σχολών.

Τα προγράμματα, εγκεκριμένα από το Υπουργείο Παιδείας, Ερευνας & Θρησκευμάτων, προσφέρονται σε executive mode (Σάββατο, Κυριακή) ώστε να μπορούν να τα παρακολουθήσουν και εργαζόμενοι και είναι διάρκειας ενός ή δύο ετών (Full time / Part time αντίστοιχα).

Την ακαδημαϊκή επιμέλεια και επίβλεψη των τριών μεταπτυχιακών προγραμμάτων έχει ο Ομ. Καθηγητής Α. Γ. Καΐσης, μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, καθηγητής της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης και αντεπιστέλλων εταίρος του Ινστιτούτου Διεθνούς Ιδιωτικού και Οικονομικού Δικαίου του Πανεπιστημίου της Χαϊδελβέργης.

Έναρξη των μαθημάτων τον Οκτώβριο του 2016.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με όλα τα μεταπτυχιακά προγράμματα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα ihu.edu.gr/legal

Για προσωπική σας ενημέρωση μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα: 2310 807 523, 2310 807 564

Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής αποτελεί η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, καθώς όλα τα μαθήματα διεξάγονται αποκλειστικά στην Αγγλική,  καθώς και η κατοχή πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών συναφούς κλάδου.


Πληροφορίες
Αναλυτικές πληροφορίες για τις δραστηριότητες του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος