Δημοψήφισμα 2015. Άσκηση εκλογικού δικαιώματος

Ρύθμιση θεμάτων για την διενέργεια του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015 και για την άσκηση εκλογικού δικαιώματος