Δημοψήφισμα 2015. Οι εκλογικοί σάκοι

Αριθμ. 21792 – ΦΕΚ B 1277 – 28.06.2015
Καθορισμός διαστάσεων και χαρακτηριστικών των σάκων, στους οποίους κλείνεται το υλικό της ψηφοφορίας που χρησιμοποιείται κατά την ψηφοφορία του δημοψηφίσματος.

Καθορίζουμε τις διαστάσεις και τα χαρακτηριστικά των εκλογικών σάκων που χρησιμοποιούνται κατά την ψηφοφορία στο δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου 2015, ως ακολούθως:

Ο σάκος κατασκευάζεται από πλαστική ύλη λευκής απόχρωσης, είναι στριφωμένος και γαζωμένος στις τρεις πλευρές του και έχει διαστάσεις 60 Χ 100 εκατοστά του μέτρου περίπου