ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ. Προσλήψεις

ΑΠΟΦΑΣΗ 143-2016 Δ.Σ. ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΤΕΧΝΙΤΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ 8ΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες

ΑΠΟΦΑΣΗ 44-2016 Δ.Σ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες