ΑΕΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. Πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και με ωριαία αντιμισθία στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Ιονίων Νήσων
Το κείμενο της προκήρυξης