Δήμος Ρήγα Φεραίου. Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης διάρκειας

ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η – Για την πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών δίμηνης (2μηνης) διάρκειας με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου
Λεπτομέρειες στη Διαύγεια