ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ. Προσλήψεις

71/2016 ΑΔΣ που αφορά Προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού για το έτος 2016.
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες

427/2016 AΔΣ με θέμα: Σχετικά με πρόσληψη προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα για την κάλυψη εποχικών αναγκών έτους 2016.
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες