ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ. Προσλήψεις

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΡΡΙΑΝΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ 02/2016 Δ.Σ: Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού, Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους», περιόδου 2016-2017 (Π.Α.γ.Ο)
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες