Δήμος Ελαφονήσου. Πρόσληψη δικηγόρου

Δήμος Ελαφονήσου. Πρόσληψη δικηγόρου

Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) δικηγόρου Παρ’ Αρείω Πάγω με έμμισθη εντολή