Προσλήψεις στον Δήμο Φαρκαδόνας – θέσεις εργασίας

Προσλήψεις στον Δήμο Φαρκαδόνας

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, συνολικά δεκατεσσάρων (14) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών στον τομέα πρασίνου καθώς και των παιδικών σταθμών του Δήμου μας, κατά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης.12 ΥΕ Εργατών Πρασίνου
2 ΔΕ Οδηγών Φορτηγών

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας, οδός Γ. Γεννηματά 1 και ειδικότερα στο Γραφείο προσωπικού (τηλέφωνο επικοινωνίας 2433350038), εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος.

 

 

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, συνολικά δύο (2) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπείγουσων εποχικών αναγκών στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου, κατά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.

1  Π.Ε Νηπιαγωγών.

1  Τ.Ε. Βρεφονηπιοκόμων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας, οδός Γ. Γεννηματά 1 και ειδικότερα στο Γραφείο προσωπικού (τηλεφωνο επικοινωνίας 2433350038 πληρ. Μ. Τασιούλας), εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος.