Δήμος Ηλιούπολης. Πρόσληψη δικηγόρου με έμμισθη εντολή

Δήμος Ηλιούπολης. Πρόσληψη δικηγόρου με έμμισθη εντολή

Ο Δήμος Ηλιούπολης ενημέρωσε τον ΔΣΑ ότι ανακαλεί τη προηγούμενη(13-11-2015) προκήρυξη πρόσληψης Δικηγόρου με έμμισθη εντολή και διαβίβασε νέα προκήρυξη πρόσληψης ενός Δικηγόρου με έμμισθη εντολή στο Δήμο, με ημερομηνία 16-12-2015

Η προκήρυξη με τις λεπτομέρειες