Προσλήψεις στον Δήμο Καρύστου – 4 θέσεις εργασίας

Πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, για τις ανάγκες της πυρασφάλειας του Δήμου Καρύστου.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι και την 20η Ιουλίου 2017 στα γραφεία του Δήμου Καρύστου. Πληροφορίες κ. Μπαϊρακτάρη Αντωνία τηλ. 22243-50001. Ολόκληρη η ανακοίνωση αυτή να δημοσιευθεί στο χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου Καρύστου (Δημαρχείο Καρύστου) και των Τοπικών Κοινοτήτων Μαρμαρίου και Στυρέων και Καφηρέως στην ιστοσελίδα του Δήμου καθώς και στο ΚΕΠ της έδρας του Δήμου Καρύστου.

Το κείμενο της προκήρυξης