ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ. Πρόσληψη δικηγόρου

Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης δικηγόρου παρά πρωτοδίκαις με σχέση έμμισθης εντολής

[gview file=”https://www.odigostoupoliti.eu/wp-content/uploads/2016/02/6ΘΙ6ΩΕΓ-7ΓΑ.pdf”]