Οδικές Συγκοινωνίες ΑΕ (ΟΣΥ). Πρόσληψη δικηγόρων

To ΔΣ της Οδικές Συγκοινωνίες ΑΕ (ΟΣΥ), προκηρύσσει την πλήρωση με επιλογή τριών θέσεων Δικηγόρων (δύο παρά Πρωτοδίκαις και ενός παρ΄ Αρείω Πάγω), με πάγια αντιμισθία και σχέση έμμισθης εντολής στην ΟΣΥ ΑΕ