ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ. Προσλήψεις

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες

Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού για το έτος 2016.(2/2016)
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες

Λήψη απόφασης για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) για την υλοποίηση Π.Α.Γ.Ο. περιόδου 2015-2016
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες