ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πρόσληψη 39 ατόμων

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΔΙΜΗΝΩΝ

Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες