ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ. Πρόσληψη προσωπικού για τους παιδικούς σταθμούς

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΜΕΣΩ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Εγκρίνεται η πρόσληψη (2) δύο εργαζομένων ειδικότητας ΤΕ βρεφονηπιοκόμων, 2 εργαζομένων ΔΕ βρεφονηπιοκόμων και δυο (2) εργαζομένων ΥΕ βοηθητικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου οκτάμηνης (8) διάρκειας στο πλαίσιο της υλοποίησης της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» (ΕΣΠΑ)

Το κείμενο της προκήρυξης