ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ. Προσλήψεις

Προκήρυξη Πρόσληψης ΠΦΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 2016-2017
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες