ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ. Πρόσληψη 2 ΙΑΤΡΩΝ

Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου με κάλυψη της δαπάνης από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους για το έτος 2015

Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες