ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ. Πρόσληψη δικηγόρου με έμμισθη εντολή

Έγκριση πρόσληψης Δικηγόρου με έμμισθη εντολή στην έδρα

Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες