Προσλήψεις στον Δήμο Ναυπακτίας – 11 θέσεις εργασίας

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ναυπακτίας (ΚΕΔΝ) ανακοινώνει την πρόσληψη εκτάκτου εξειδικευμένου εκπαιδευτικού  – διδακτικού προσωπικού για την λειτουργία των τμημάτων των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών της Επιχείρησης για το τρέχον σχολικό έτος, στο πλαίσιο της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του Επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έντεκα (11) ατόμων ωρομισθίων.

4  Π.Ε. Δασκάλων.

4  Π.Ε. Νηπιαγωγών.

3  Π.Ε. Γυμναστών

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την Ανακοίνωση της πρόσληψης από τα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ναυπακτίας ( Δ/νση Ε.Ο. Αντιρρίου – Ναυπάκτου Πλατανίτης Αντιρρίου Τηλ. 2634 0 38111 Fax: 2634 0 38552 Πληρ. Πέτσας Κων/νος), καθημερινά από 10:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών πρέπει να πραγματοποιηθεί αυτοπροσώπως, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της παρούσας περίληψης σε δύο εβδομαδιαίες εφημερίδες του Δήμου Ναυπακτίας και της ανάρτησης στον Πίνακα Ανακοινώσεων της ΚΕΔΝ, στα γραφεία της επιχείρησης καθημερινά από 10:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.