ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ. Προσλήψεις

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
Πρόσληψη καθαριστριών για τα Δημοτικά σχολεία Νεστορίου και Διποταμίας,με σύμβαση Μίσθωσης Έργου για το Σχολικό έτος 2016-2017
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες

Έγκριση πρόσληψης τακτικού προσωπικού στο Δήμο Νεστορίου
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες