ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ. Πρόσληψη δικηγόρου

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ. Πρόσληψη δικηγόρου με έμμισθη εντολή

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ