ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ. Προσλήψεις

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ (Ο.Π.Α.Κ.Π.Α)
Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού για την κάλυψη εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών για το έτος 2015
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες