Δήμος Παλαμά. Πρόσληψη προσωπικού για τους παιδικούς σταθμούς

Καθορισμός των ειδικοτήτων του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με το Α.Π. 7617/21-8-2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών

Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες