ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ. Προσλήψεις

Ενημέρωση σχετικά με τον Προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο προγραμμάτων.
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες

Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες

Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με κάλυψη της δαπάνης από ανταποδοτικές υπηρεσίες.
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες

Προγραμματισμός Προσλήψεων τακτικού προσωπικού κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ έτους 2016
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες