ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ – ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ. Πρόσληψη 6 ατόμων

Προγραμματισμός Προσλήψεων προσωπικού των νέων Δομών του προγράμματος «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» , σύμφωνα με την 50/2014 απόφαση του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πύδνας Κολινδρού

Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες