Δήμος ΣΚΥΡΟΥ. Προσλήψεις

Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού στο ΚΟΙΠΑΠ για το τμήμα του παιδικού σταθμού, με παράλληλη τροποποίηση του προϋπολογισμού έτους 2016
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες