ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ. Πρόσληψη 2 ατόμων

Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 2014

Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες