ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ. Προσλήψεις

ΔΕΥΑ ΑΒΔΗΡΩΝ
Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένοy χρόνου για το έτος 2016

ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ και ΚΟΙΝ.ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ-ΠΑΙΔΙΚΗΣ και ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ
Απόφαση ΔΣ αρ. 12/2016 Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ δίμηνης διάρκειας