Προσλήψεις στο ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2023

Το ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαοκτώ (18) ατόμων για την κάλυψη αναγκών στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας, από 7/11/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 8:00 π.μ. έως και 17/11/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 8:00 π.μ, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. ΕΑΜ ΣΟΧ 1/2023 2837/18-10-2023 (ΑΔΑ: 632946ΝΛ4Ν-ΧΓΩ) Ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρονικά στη διεύθυνση

https://sox.culture.gov.gr

 

ή μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης https://www.gov.gr/

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης