Δήμος Χαλανδρίου. Πρόσληψη δικηγόρου για δικαστική διεκδίκηση οφειλών κυλικείων

ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Συζήτηση και λήψη απόφασης για πρόσληψη δικηγόρου με προκήρυξη δημοσίου ενδιαφέροντος για δικαστική διεκδίκηση των οφειλών κυλικείων

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να στείλουν βιογραφικά στη Σχολική Επιτροπή μέχρι 08.05.2015

Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες