ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ – ΒΟΧΑΣ. Προσλήψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Β_ ΕΤΟΥΣ 2016
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού τρίμηνης (3) απασχόλησης για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών πυρασφάλειας
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες