Δήμος Βοΐου. Πρόσληψη δικηγόρου

Δήμος Βοΐου. Έγκριση πρόσληψης ενός (1) δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής

Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες