Δήμος Ζακύνθου: Πρόσληψη 10 ατόμων

Ο Δήμος Ζακύνθου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην πρόσληψη:

10 ατόμων ειδικότητας ΔΕ Ναυαγοσωστών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 2 μηνών.

Υποβολή και προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και τα δικαιολογητικά στο κεντρικό πρωτόκολλο στη Δημοτική Ενότητα Ζακυνθίων, Πλατεία Σολωμού 1, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 7/7/2014 έως και 18/7/2014.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/781ΧΩΡ1-Λ9Ο/document