ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΧΩΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ. Προσλήψεις

Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού κατηγορίας ΠΕ έτους 2016
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες