ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ. Πρόσληψη 8 ατόμων

Ανακοίνωση πρόσληψης 8 ατόμων με μέχρι 5 ημερομίσθια κατ’ άτομο για το μήνα Δεκέμβριο

Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες