Προσλήψεις εκπαιδευτικών στις ΕΠΑΣ ΔΥΠΑ. Αποτελέσματα και ενστάσεις

Σήμερα, Πέμπτη 27 Ιουλίου 2023, αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης για την πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, για τις 50 Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ) και τις 7 Πειραματικές ΕΠΑ.Σ (Π.ΕΠΑ.Σ) Μαθητείας, για το σχολικό έτος 2023-2024.

 

Οι υποψήφιοι μπορούν να δουν την κατάταξή τους με τον αριθμό (ID) της αίτησης που υπέβαλαν.

 

Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης, αποκλειστικά ηλεκτρονικά, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών και συγκεκριμένα από την Παρασκευή 28 Ιουλίου 2023 έως και την Τρίτη 01 Αυγούστου 2023 και ώρα 23:59.

 

Η υποβολή της ηλεκτρονικής ένστασης γίνεται αποκλειστικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου gov.gr στη διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/epaggelmaties-ekpaideuses/ekpaideutes-epaggelmatikon-skholon-epas-matheteias-tou-oaed

 

Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: gov.gr → Εκπαίδευση → Επαγγελματίες Εκπαίδευσης → Εκπαιδευτές Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας της ΔΥΠΑ.

 

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης υλοποιεί τη διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων, καθώς και την υποβολή ενστάσεων μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας με σκοπό να διασφαλίσει τη διαφάνεια, την αξιοκρατία και την ταχύτερη και απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων.

 

Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης

Δείτε  τους ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔ.-ΘΡΑΚΗΣ

Δείτε  τους ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δείτε  τους ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Δείτε  τους ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Δείτε  τους ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Δείτε  τους ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Δείτε  τους ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ