ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ. Πρόσληψη 7 ατόμων

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του υποέργου 2 «Συντήρηση Διακόσμου οικίας Λοβέρδου» του έργου «Στερέωση – Αποκατάσταση και αλλαγή χρήσης κτιριακού συγκροτήματος διατηρητέου Μεγάρου Τσίλλερ – Λοβέρδου, Ιδιοκτησίας Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, επί της οδού Μαυρομιχάλη 8 στην Αθήνα» το οποίο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013» με κωδικό ΟΠΣ 376607 και εκτελείται απολογιστικά και με αυτεπιστασία από τη ΔΣΑΝΜ του ΥΠΠΟΑ

Το κείμενο της προκήρυξης με τις λεπτομέρειες