ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Προσλήψεις

Πρόσληψη 107 ατόμων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Το κείμενο της προκήρυξης με τις λεπτομέρειες