Διοικητικό Εφετείο Αθηνών. Ωράριο συναλλαγής με το κοινό

Διοικητικό Εφετείο Αθηνών. Ωράριο συναλλαγής με το κοινό

Ανακοίνωση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών για το ωράριο συναλλαγής με το κοινό

Γραφείο Προέδρου
Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης

08 Νοεμβρίου 2019
Πράξη 24/2019
Σας γνωστοποιούμε ότι, από 01.12.2019 η συναλλαγή με το κοινό σε όλα τα Τμήματα των Γραμματειών του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, θα πραγματοποιείται από τις 08:00 έως 14:00

Ο Πρόεδρος
του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης
του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών

Σταύρος Αναστασόπουλος
Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ