Διαγραφή προστίμων που επιβλήθηκαν σε άνεργους στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς ΜΜΜ

Διαγραφή προστίμων που επιβλήθηκαν σε άνεργους επειδή δεν είχαν πληρώσει εισιτήριο σε τρόλεϊ ή λεωφορεία

Συνήγορος του Πολίτη – Ανεξάρτητη Αρχή

Πολίτες, άνεργοι, απευθύνθηκαν στην εταιρεία ΟΣΥ ΑΕ (τρόλεϊ και λεωφορεία) του ΟΑΣΑ, ζητώντας, όπως προβλέπει ο νόμος, τη διαγραφή προστίμων που τους επιβλήθηκαν στις μετακινήσεις τους για μη καταβολή κομίστρου από 2 Ιουλίου 2010 έως και 2 Ιουλίου 2015. Όμως, ακόμη και μετά την πάροδο σχεδόν δύο ετών, δεν έλαβαν οριστική απάντηση.

Ο Συνήγορος διαπίστωσε ότι, ενώ η εταιρεία ΣΤΑΣΥ Α.Ε. (μέσα σταθερής τροχιάς) προχωρούσε σε διαγραφή προστίμων, η εταιρεία ΟΣΥ ΑΕ παρέμενε σε αδράνεια, επί τη βάσει παλαιότερου νομοθετικού πλαισίου. Η Ανεξάρτητη Αρχή απευθύνθηκε στον ΟΑΣΑ, ζητώντας την παρέμβασή του, με τη μορφή ενδεχομένως έγγραφων οδηγιών προς την ΟΣΥ ΑΕ, για άμεση συμμόρφωση με τη νομιμότητα.

Μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου, ο ΟΑΣΑ ζήτησε από την εταιρεία ΟΣΥ ΑΕ, να προβεί στη διαγραφή των προστίμων ανέργων που έχουν επιβληθεί στο χρονικό διάστημα από 2 Ιουλίου 2010 έως και 2 Ιουλίου 2015, για μη καταβολή κομίστρου, ακόμη και αν έχει εκκινήσει η διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης.

– – –
Οι άνεργοι που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ δεν πληρώνουν εισιτήριο στα δημόσια μέσα μαζικής μεταφοράς του ΟΑΣΑ (περιλαμβάνονται και οι γραμμές του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών) (Νόμος 4331/2015 άρθρο 77, με το οποίο κυρώθηκε η ισχύς της υπ’ Αριθμ. Οικ. Α-40580/3128 /30.06.2015 ΚΥΑ)

Προϋπόθεση είναι ο άνεργος να είναι εγγεγραμένος στον ΟΑΕΔ και να έχει ανανεώσει το δελτίο ανεργίας (η ανανέωση γίνεται κάθε τρίμηνο)

Τι πρέπει να έχουν οι άνεργοι στις μετακινήσεις τους με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς ΜΜΜ του ΟΑΣΑ για τον έλεγχο.

Οι ελεγκτικές Υπηρεσίες των Συγκοινωνιών Αθηνών, αποδέχονται την επίδειξη οιουδήποτε αποδεικτικού ταυτότητας που φέρει φωτογραφία (Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατήριο, Δίπλωμα οδήγησης, Βιβλιάριο Ασφαλιστικού Φορέα) καθώς και πρόσφατη βεβαίωση ανεργίας (που έχει ισχύ 30 ημέρες από την έκδοσή της) συνοδευόμενη από την ισχύουσα κάρτα ανεργίας, αμφοτέρων εκδοθέντων από τον ΟΑΕΔ

Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε: