Δωρεάν βιβλία και εισιτήρια θεάτρου σε εργαζόμενους και ανέργους

Δωρεάν βιβλία και εισιτήρια θεάτρου σε εργαζόμενους και ανέργους

Χορήγηση δωρεάν βιβλίων και εισιτηρίων θεατρικών παραστάσεων από τον ΟΑΕΔ σε συγκεκριμένες κατηγορίες ανέργων και εργαζομένων

  

Με απόφαση της υπουργού και του υφυπουργού Εργασίας, ξεκινά, για πρώτη φορά, η χορήγηση δωρεάν βιβλίων και εισιτηρίων θεατρικών παραστάσεων από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) σε συγκεκριμένες κατηγορίες ανέργων και εργαζομένων.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι εργαζόμενοι με 50 ημέρες ασφάλισης και οι μητέρες σε ειδική παροχή προστασίας μητρότητας κατά το 2018, αλλά και οι άνεργοι με τουλάχιστον 50 ημέρες επιδότηση ανεργίας ή όσοι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ για 4 μήνες.

Η διάθεση των επιταγών για την αγορά βιβλίων σε 150.000 δικαιούχους θα πραγματοποιηθεί εντός του 2019.

Τα εισιτήρια θεατρικών παραστάσεων θα διατεθούν σε 200.000 δικαιούχους και θα ισχύουν για τη χειμερινή θεατρική περίοδο 2019-2020.

Για τον καθορισμό του τρόπου μοριοδότησης, θα εκδοθεί πρόσκληση από τον ΟΑΕΔ, η οποία θα λαμβάνει υπόψη τα εισοδήματα των δικαιούχων

 

Υποβολή Αιτήσεων

ΟΑΕΔ. Αιτήσεις για δωρεάν βιβλία σε εργαζόμενους και ανέργους

ΟΑΕΔ. Αιτήσεις για δωρεάν εισιτήρια θεάτρου σε εργαζόμενους και ανέργους

 

Τα Προγράμματα

Δωρεάν βιβλία σε εργαζόμενους και ανέργους

Δωρεάν εισιτήρια θεάτρου σε εργαζόμενους και ανέργους