ΕΦΚΑ – Βεβαιώσεις συντάξεων για φορολογική χρήση

ΕΦΚΑ. Ηλεκτρονική Υπηρεσία «Βεβαίωση Συντάξεων (Για Φορολογική Χρήση)»

Μέσω της υπηρεσίας αυτής, έχετε τη δυνατότητα πληκτρολογώντας τα απαιτούμενα ασφαλιστικά σας στοιχεία να εκδώσετε τη «Βεβαίωση Συντάξεων Για Φορολογική Χρήση».

Η υπηρεσία αυτή απευθύνεται σε όλες τις κατηγορίες των συνταξιούχων των κάτωθι φορέων που εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ: ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ), ΤΑΠ-ΟΤΕ, ΤΑΠΙΛΤ, ΤΣΠ-ΑΤΕ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΥΔΚΥ, ΤΣΑΥ και ΤΑΠ-ΔΕΗ (δηλαδή τα τέσσερα πρώτα ψηφία του Α.Μ. ΔΙΑΣ είναι 0150, 0151, 0416, 2008, 0164, 0165, 0171, 2080 και 0441 αντίστοιχα).

Για την έκδοση της βεβαίωσης απαιτείται η καταχώρηση κάθε ΑΜ ΔΙΑΣ ξεχωριστά για κάθε φορέα, ασχέτως αν εκδίδεται ένα Ενημερωτικό Σημείωμα Συντάξεων.

Σε περίπτωση που για τον ίδιο φορέα έχει γίνει αλλαγή του ΑΜ ΔΙΑΣ εντός του έτους, παρακαλούμε αναζητήστε την Βεβαίωση Συντάξεων και με τους δύο ΑΜ ΔΙΑΣ.

Μετάβαση στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία ΕΦΚΑ «Βεβαίωση Συντάξεων (Για Φορολογική Χρήση)»

Σχετικά: Οι Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΕΦΚΑ