Οι Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΕΦΚΑ στο efka.gov.gr

Οι Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΕΦΚΑ στο efka.gov.gr

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΕΦΚΑ http://www.efka.gov.gr/_eservices/home.cfmΗλεκτρονικές Υπηρεσίες ΕΦΚΑ

 • Υποβολή Αίτησης Συνταξιοδότησης ΕΦΚΑ
 • Εισφορές Μη Μισθωτών ΕΦΚΑ
 • Ασφαλιστική Ικανότητα
 • Διαχείριση Συμβάσεων από τις οποίες προκύπτει υποχρέωση έκδοσης Δ.Π.Υ. (Παρ.9 Αρθρ.39 Ν.4387/2016)
 • Ενημέρωση Ασφαλισμένων για Συμβάσεις Παρ. 9, ‘Αρθρ. 39 Ν.4387/2016 (Δ.Π.Υ.)
 • Βεβαίωση Συντάξεων Για Φορολογική Χρήση
 • Βεβαίωση Εισφορών Για Φορολογική Χρήση έτους 2017
 • Μηνιαία Ενημερωτικά Σημειώματα Συντάξεων
 • Κατασκηνώσεις 2018

 

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης που εντάσσονται στον ΕΦΚΑ

ΔΗΜΟΣΙΟ

ΕΤΑΑ

 • πρώην ΤΑΝ
 • πρώην ΤΣΑΥ
 • πρώην ΤΣΜΕΔΕ

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΝΑΤ

ΟΑΕΕ

ΟΓΑ

 

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΗΔΙΚΑ

 • ΑΜΚΑ
 • ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
 • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
 • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
 • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΚΕΑΟ

 • Ηλεκτρονική Ενημέρωση Οφειλετών
 • Πίνακας Χρεών Οφειλέτη
 • Ηλεκτρονική Καρτέλα Οφειλέτη
 • Υπολογισμός Δόσεων Ρύθμισης
 • Ρύθμιση Οφειλών
 • Πιστοποίηση Οφειλετών
 • Συχνές Ερωτήσεις για την χρήση των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ΚΕΑΟ

Οι Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΕΦΚΑ στο efka.gov.gr (http://www.efka.gov.gr/_eservices/home.cfm)

 

Σχετικά: ΕΦΚΑ Εκτύπωση ασφαλιστικών εισφορών από efka.gov.gr