Εισακτέοι στις Σχολές Πυροσβεστών και Ανθυποπυραγών Πυροσβεστικής Ακαδημίας

Εισακτέοι στις Σχολές Πυροσβεστών και Ανθυποπυραγών Πυροσβεστικής Ακαδημίας

Καθορισμός αριθμού εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο και μέσω κατατακτηρίων εξετάσεωνΑριθμ. 28888 οικ. Φ.109.1 – ΦΕΚ Τεύχος Β 2565/02.07.2018
Καθορισμός αριθμού εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο του σχολικού έτους 2017-2018.

Ο αριθμός των εισακτέων στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, ύστερα από συμμετοχή τους στις εξετάσεις σε πανελλαδικό επίπεδο του σχολικού έτους 2017-2018 καθορίζεται σε εκατόν τρείς (103).

Σχολές Πυροσβεστών και Ανθυποπυραγών Πυροσβεστικής Ακαδημίας

Αριθμ. 28887 οικ. Φ.109.1 – ΦΕΚ Τεύχος Β 2565/02.07.2018
Καθορισμός αριθμού εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο του σχολικού έτους 2017-2018 και μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων.

Ο αριθμός των εισακτέων στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 καθορίζεται σε τριάντα (30)