ΕΚΕΤΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Πρόσληψη πτυχιούχου πληροφορικής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για μία θέση: Επιστημονικός Συνεργάτης–Μεταπτυχιακός Φοιτητής ή Υποψήφιος Διδάκτορας ειδικότητας Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής

Το κείμενο της πρόσκλησης με τις λεπτομέρειες