Εκλογές 2014. Προθεσμία για μεταβολές στους εκλογικούς καταλόγους

eklogesΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ
ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ
Ταχ. Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15
Ταχ. Κώδικας: 106 74 Αθήνα
Πληροφορίες: Αλ. Παβέλη
Τηλέφωνο: 213 1313 174
Fax: 213 1313 173
e-mail: [email protected]

Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2014
Αριθμ. Πρωτ. : ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ.5/ 15 /3197

ΠΡΟΣ:
Όλα τα ΚΕΠ
(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση των ΚΕΠ για μεταβολές στους εκλογικούς καταλόγους στο πλαίσιο της Α’ αναθεώρησης του 2014»

Σας αποστέλλουμε για ενημέρωσή σας το αριθμ. πρωτ. 4405/7-2-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών (ΥΠΕΣ), σχετικά με τις μεταβολές στους εκλογικούς καταλόγους στο πλαίσιο της Α’ αναθεώρησης του 2014.

Σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο, η προθεσμία για κάθε μεταβολή στους βασικούς εκλογικούς καταλόγους και τους ειδικούς καταλόγους των πολιτών των λοιπών κρατών μελών της Ε.Ε. που διαμένουν στη χώρα μας, με τους οποίους θα διενεργηθούν οι προσεχείς εκλογές, είναι η 28η Φεβρουαρίου 2014.

Για το λόγο αυτό εφιστάται η προσοχή των αρμοδίων υπαλλήλων των δήμων για την άμεση διεκπεραίωση των αιτήσεων μεταδημότευσης και των λοιπών μεταβολών, προκειμένου να ασκήσουν οι πολίτες απρόσκοπτα το εκλογικό τους δικαίωμα.

Κατόπιν των ανωτέρω τα ΚΕΠ παρακαλούνται να διαβιβάζουν αυθημερόν με FAX στους οικείους δήμους, τις αιτήσεις μεταδημότευσης συνοδευόμενες από φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών και στη συνέχεια να αποστέλλουν χωρίς καθυστέρηση και τα πρωτότυπα αυτών.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Παναγιώτης Κρομμύδας

—– ΠΡΟΣΟΧΗ —–

Εκλογές 2014. Παράταση μέχρι 14-03-2014 για μεταβολές στους εκλογικούς καταλόγους

Μέχρι 14 Μαρτίου παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων από τους εκλογείς, για μεταβολές στοιχείων τους στους εκλογικούς καταλόγους και στους ειδικούς καταλόγους ετεροδημοτών (υπενθυμίζεται ότι ο θεσμός του ετεροδημότη ισχύει ΜΟΝΟ για τις Ευρωεκλογές και ΟΧΙ για τις Δημοτικές και Περιφερειακές).

Η παραπάνω ρύθμιση εισάγεται με τροπολογία του υπουργού Εσωτερικών στο νομοσχέδιο με τίτλο <<Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας>> του υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, επιμηκύνοντας τη σχετική προθεσμία που έληγε στις 28 Φεβρουαρίου.

Με την ίδια ρύθμιση μειώνεται από τέσσερεις σε δύο μήνες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών, το χρονικό διάστημα που θεωρείται ως προεκλογική περίοδος, για τον έλεγχο των εκλογικών δαπανών συνδυασμών και υποψηφίων κατά τις αυτοδιοικητικές εκλογές.

Η συζήτηση του νομοσχεδίου με τίτλο <<Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας>>, στο οποίο προστέθηκε η τροπολογία, έχει ως εξής:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2014
Ώρα 6.00΄μ.μ.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2014
Ώρα 9.30΄π.μ.

ΣΧΕΔΙΑ ΝΟΜΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας».
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Ελευθέριος Αυγενάκης και Ευαγγελία Αμμανατίδου.
Σημείωση: Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίασή της, της 13.2.2014, τη συζήτηση του νομοσχεδίου σε 2 συνεδριάσεις.