Εκλογές 2023. Όροι, προϋποθέσεις και χρόνος προβολής των κομμάτων στα ΜΜΕ

Αριθμ. Ε/307 – ΦΕΚ τεύχος Β 2881/29.04.2023
Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και του χρόνου προβολής, κατά την προεκλογική περίοδο, των πολιτικών κομμάτων και των συνασπισμών συνεργαζόμενων κομμάτων, που συμμετέχουν στις βουλευτικές εκλογές της 21ης Μαΐου 2023, από τους δημόσιους και ιδιωτικούς ενημερωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς επίγειας μετάδοσης ελεύθερης λήψης, και τους φορείς παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω δορυφόρου, καθώς και των αναγκαίων λεπτομερειών για τις εμφανίσεις των υποψηφίων βουλευτών και των οριζομένων εκπροσώπων των ανωτέρω πολιτικών κομμάτων και συνασπισμών συνεργαζόμενων κομμάτων στα παραπάνω ραδιοτηλεοπτικά μέσα.

Όροι, προϋποθέσεις και χρόνος προβολής των κομμάτων στα ΜΜΕ   (το κείμενο της ΚΥΑ)

 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής

Με την παρούσα καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και ο χρόνος προβολής από την εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΡΤ Α.Ε.), τους ιδιωτικούς ενημερωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς επίγειας μετάδοσης ελεύθερης λήψης, καθώς και τους φορείς παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω δορυφόρου, κατά την προεκλογική περίοδο, των πολιτικών κομμάτων και των συνασπισμών συνεργαζόμενων κομμάτων, που συμμετέχουν στις βουλευτικές εκλογές της 21ης Μαΐου 2023. Επίσης, ρυθμίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για τις εμφανίσεις των υποψηφίων βουλευτών και των οριζομένων εκπροσώπων των ανωτέρω πολιτικών κομμάτων και συνασπισμών συνεργαζόμενων κομμάτων στα παραπάνω ραδιοτηλεοπτικά μέσα.

Άρθρο 2
Βασικοί κανόνες

Άρθρο 3
Κοινοί όροι προβολής για τα πολιτικά κόμματα και τους συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων

Άρθρο 4
Κατανομή χρόνου μετάδοσης διαφημιστικών μηνυμάτων των πολιτικών κομμάτων και των συνασπισμών συνεργαζόμενων κομμάτων

Άρθρο 5
Λοιπές ρυθμίσεις και περιορισμοί

Άρθρο 6
Εμφανίσεις στα δημόσια και ιδιωτικά ραδιοτηλεοπτικά μέσα των υποψήφιων βουλευτών και των οριζόμενων εκπροσώπων των κομμάτων και των συνασπισμών συνεργαζόμενων κομμάτων που συμμετέχουν στις βουλευτικές εκλογές της 21ης Μαΐου 2023

Άρθρο 7
Τελικές διατάξεις – Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως