Πότε τελειώνουν τα μαθήματα για γυμνάσια και λύκεια

Πότε τελειώνουν τα μαθήματα για γυμνάσια και λύκεια

Ορίζεται η ημερομηνία λήξης των μαθημάτων διδακτικού έτους 2019-2020

Αριθμ. 52488/ΓΔ4 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 1764/08.05.2020
Λήξη μαθημάτων διδακτικού έτους 2019-2020.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
αποφασίζουμε:

Ορίζεται ως ημερομηνία λήξης των μαθημάτων του διδακτικού έτους 2019-2020 των ημερησίων και εσπερινών Γυμνασίων, Ειδικών Γυμνασίων, ημερησίων και εσπερινών Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, Ειδικών Λυκείων και Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (δημόσιων και ιδιωτικών) της χώρας, η 12 Ιουνίου 2020, ημέρα Παρασκευή.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Σχετικά: Τι ισχύει για τις απουσίες των μαθητών μετά την επαναλειτουργία των σχολείων